Phạm vi giao hàng

Chính sách giao hàng này chỉ áp dụng đối với các Đơn Đặt Hàng được đặt thông qua trang web peerless.vnsamngoclinh.com

Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ mà khách hàng chỉ định trong Đơn Đặt Hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp việc giao hàng không thể thực hiện được vì bất cứ lý do gì, SAMNGOCLINH.COM sẽ thông báo với khách hàng thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trong Đơn Đặt Hàng.

Biểu phí giao hàng và thời gian giao hàng dự kiến

Lưu ý: Phí giao hàng dự kiến chỉ có giá trị tham khảo, có thể được cập nhật thay đổi tại từng thời điểm. Thời gian giao hàng được tính từ ngày Đơn Đặt Hàng được chấp nhận.

Hình thức vận chuyển Khu vực áp dụng Cân nặng (kg) Biểu phí dự kiến Thời gian giao hàng
Dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn Nội thành Kon Tum 0-3kg 16.500 VNĐ 2-3 ngày.
Ngoại thành Kon Tum 0-3kg 19.800 VNĐ 3-4 ngày.
Ngoài phạm vi  Kon Tum 0-1kg  21.252 VNĐ 4-7 ngày.
1-1.5kg 32.258 VNĐ
1.5-2kg 37.950 VNĐ

Các điều khoản loại trừ

1. Thời gian giao hàng có thể bị chậm trễ/ thay đổi do những nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của SAMNGOCLINH.COM. Trong trường hợp này, đơn vị vận chuyển sẽ thông báo đến Khách Hàng nếu có bất kỳ sự chậm trễ/ thay đổi nào phát sinh. Tuy nhiên, SAMNGOCLINH.COM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào liên quan đến dịch vụ giao hàng.

2. Việc giao hàng sẽ không được thực hiện vào Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ.

3. Địa chỉ giao hàng không thể thay đổi sau khi Khách Hàng đã đặt hàng. SAMNGOCLINH.COM sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin giao hàng không chính xác. Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa chỉ giao hàng, vui lòng hủy Đơn Đặt Hàng và đặt lại Đơn Đặt Hàng mới.

4. SAMNGOCLINH.COM bảo lưu quyền từ chối giao hàng trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến khả năng tín dụng hoặc thông tin giao hàng do khách hàng đã cung cấp.

5. Đơn Đặt Hàng sẽ tự động bị hủy bỏ trong trường hợp người giao hàng không thể liên hệ được với Khách Hàng tại thời điểm giao hàng (tối đa 3 cuộc gọi và mỗi cuộc gọi cách nhau 5 phút). Nếu Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán thì SAMNGOCLINH.COM sẽ không hoàn tiền lại mà chỉ tiếp nhận giao hàng lại theo yêu cầu của khách hàng, mọi chi phí phát sinh từ việc này.