Cà phê đặc sản

Café Sâm Ngọc Linh

Sự kết hợp độc đáo giữa Sâm Ngọc Linh Kon Tum và cà phê đặc sản

Shop now

Không tẩm Không độn

Chính xác tuyệt đối

Hoàn toàn tự động

Thân thiện môi trường

Cà phê đặc sản

Café Sâm Ngọc Linh

Sự kết hợp độc đáo giữa Sâm Ngọc Linh Kon Tum và cà phê đặc sản

Shop now

Chứng nhận Cà phê đặc sản 2022

Cafe Sâm Ngọc Linh

Arabica Red Honey

80.20/100

Cafe Sâm Ngọc Linh

Arabica Natural

82.40/100

Cafe Sâm Ngọc Linh

Arabica Natural

82.45/100

Cafe Sâm Ngọc Linh

Arabica Natural

81.40/100

Cà phê nhân xanh đặc sản

Cà phê rang xay đặc sản

Cà phê rang xay

Cà phê đặc sản thượng hạng